دانلود آلبوم موسیقی متن فیلم The Rundown

دانلود آلبوم موسیقی متن فیلم The Rundown

دانلود آلبوم موسیقی متن فیلم The Rundown 2003 اثری از Harry Gregson-Williams

پیشنهاد ویژه ساندترک : دانلود آلبوم موسیقی متن فیلم Fleur de tonnerre

Amazon

Tracklist:

۱٫ Coming Down 1:13
۲٫ Booze on the Grind :52
۳٫ The Jungle 1:18
۴٫ The Compound 1:44
۵٫ Jeep Rental :51
۶٫ Kontiki 2:04
۷٫ No Breaks :40
۸٫ Bar Fight 1:37
۹٫ Journey Ends :39
۱۰٫ Monkeys and Rebels 3:24
۱۱٫ Massacre 1:40
۱۲٫ The Deal 1:16
۱۳٫ Mutizone Attack 1:08
۱۴٫ Long Walk 1:03
۱۵٫ Little Swim 1:36
۱۶٫ The Gato 3:18
۱۷٫ Kolabos/Marianna Escapes 3:32
۱۸٫ Lock Down the Town 1:49
۱۹٫ Get it On 2:39
۲۰٫ The Bus 1:53
۲۱٫ Guns 2:32
۲۲٫ Whip Fight 1:36
۲۳٫ Hatcher’s End 3:59
۲۴٫ It’s On 1:58
۴۴:۲۱

Tracklist: Expanded

۰۱٫ Jungle (1:18)
۰۲٫ Kontiki (2:05)
۰۳٫ Lock Down The Town (1:49)
۰۴٫ Massacre (1:40)
۰۵٫ Refrigerator (1:51)
۰۶٫ Whip Fight (1:36)
۰۷٫ Deal (1:16)
۰۸٫ Gato (3:18)
۰۹٫ Bar Fight (1:38)
۱۰٫ Jeep Rental (0:51)
۱۱٫ Mutizone Attack (1:08)
۱۲٫ River Music (1:02)
۱۳٫ The Fruits High (1:03)
۱۴٫ Climbing The Mountain (0:44)
۱۵٫ Booze On The Grind (0:52)
۱۶٫ Coming Down (1:13)
۱۷٫ Drive To The Bar (0:55)
۱۸٫ Get it On (2:39)
۱۹٫ It’s On (1:58)
۲۰٫ Kolabos / Marianna Escapes (3:32)
۲۱٫ Little Swim (1:36)
۲۲٫ Long Walk (1:03)
۲۳٫ Monkeys & Rebels (3:24)
۲۴٫ No Breaks (0:40)
۲۵٫ Guns (2:32)
۲۶٫ Hatcher’s End (3:59)
۲۷٫ Journey Ends (0:39)
۲۸٫ The Bus (1:54)
۲۹٫ Refrigerator (alternate) (1:44)
۳۰٫ Opening (0:35)
۳۱٫ The Park (1:53)
۳۲٫ Danny And Larry Drive (0:50)
۳۳٫ Danny And Lezza At The Park (2:04)
۳۴٫ Mama’s Jazz (3:10)
۳۵٫ Movie (1:28)

باکس دانلود
لینکهای دانلود فقط برای اعضا فعال می باشد. خرید اشتراک ویژه

نظرات