دانلود آلبوم موسیقی متن فیلم Hancock

دانلود آلبوم موسیقی متن فیلم Hancock

دانلود آلبوم موسیقی متن فیلم Hancock 2008 اثری از John Powell

دانلود آلبوم موسیقی متن فیلم Hancock , لیبل Varese Sarabande موسیقی متن این فیلم را منتشر کرده.

پیشنهاد ویژه ساندترک : دانلود آلبوم موسیقی متن فیلم Pride and Glory

Amazon

Tracklist:

۰۱٫ SUV Chase [2:01]
۰۲٫ John, Meet Ray [2:05]
۰۳٫ Train Disaster [2:40]
۰۴٫ Meatballs? [0:57]
۰۵٫ The Trailer [2:01]
۰۶٫ French Asshole [1:32]
۰۷٫ Superhero Comix [0:43]
۰۸٫ You Should Go! [0:52]
۰۹٫ Mary Brings Meatballs [1:36]
۱۰٫ Getting Therapy [2:18]
۱۱٫ To War [1:19]
۱۲٫ I Really Hat That Word [0:49]
۱۳٫ Standing Ovation [1:06]
۱۴٫ The Kiss [2:20]
۱۵٫ Indestructible [2:05]
۱۶٫ Hollywood Blvd [6:25]
۱۷٫ Mortal [5:27]
۱۸٫ Upon Us All [1:19]
۱۹٫ Death And Transfiguration [3:55]
۲۰٫ The Moon And The Superhero [3:13]

Tracklist : Complete

۰۱٫ Bench / Chase / Boy (1:52)
۰۲٫ Joyride (2:01)
۰۳٫ Abandoned (1:06)
۰۴٫ Ray’s Pitch (0:59)
۰۵٫ The Pitch Goes Bad (1:08)
۰۶٫ Train Save (0:55)
۰۷٫ Thank You (1:45)
۰۸٫ Meatballs (0:57)
۰۹٫ The Trailer (4:10)
۱۰٫ The Trailer (alternate) (2:01)
۱۱٫ French Asshole (1:32)
۱۲٫ Comics (0:43)
۱۳٫ Go To Jail! (0:51)
۱۴٫ News Conference (0:34)
۱۵٫ Jail Altercation (0:56)
۱۶٫ Coward (0:59)
۱۷٫ Getting Therapy (2:18)
۱۸٫ Mary Visits Jail (1:35)
۱۹٫ Mary Visits Jail (alternate) (2:06)
۲۰٫ The Ball Escapes (1:04)
۲۱٫ Dream #2 (0:52)
۲۲٫ To War (1:19)
۲۳٫ Bank Walk-In (0:56)
۲۴٫ Bank Asshole (0:48)
۲۵٫ Standing Ovation (1:06)
۲۶٫ Bed Kiss (2:19)
۲۷٫ Indestructible Mary (2:05)
۲۸٫ Power Talk (0:35)
۲۹٫ Hollywood Blvd (6:24)
۳۰٫ Mortal (5:27)
۳۱٫ Upon Us All (1:19)
۳۲٫ Death & Transfiguration (3:55)
۳۳٫ Death & Transfiguration (alternate 1) (2:55)
۳۴٫ Death & Transfiguration (alternate 2) (3:23)
۳۵٫ The Moon and the Superhero (3:12)
۳۶٫ The Moon and the Superhero (alternate) (2:27)
۳۷٫ End Suite Pt.1 (1:31)
۳۸٫ End Suite Pt.2 (1:58)

باکس دانلود
لینکهای دانلود فقط برای اعضا فعال می باشد. خرید اشتراک ویژه

نظرات