دانلود آلبوم موسیقی متن فصل دوم سریال Attack on Titan

دانلود آلبوم موسیقی متن فصل دوم سریال Attack on Titan 2017 اثری از Hiroyuki Sawano

Tracklist:

CD1
۱٫ Barricades (3:41)
۲٫ APETITAN (5:32)
۳٫ YouSeeBIGGIRL/T:T (5:59)
۴٫ son2seaVer (5:22)
۵٫ Call of Silence (2:58)
۶٫ ERENthe標 (۶:۲۳)
۷٫ attack音D (4:44)
۸٫ YAMANAIAME (4:26)
۹٫ ۲Volt (6:41)
۱۰٫ 進撃st-hrn-egt20130629巨人 (۵:۰۲)
۱۱٫ So ist es immer (4:50)
۱۲٫ 進撃st-hrn-gt-pf20130629巨人 (۴:۳۶)
۱۳٫ ymniam-orch (3:09)
۱۴٫ The Reluctant Heroes (4:29)
۱۵٫ 進撃st-hrn-gt20130629巨人 (۴:۱۲)
۱۶٫ theDOGS (4:35)

CD2
۱٫ 進撃pf-medley20130629巨人 (۵:۰۶)
۲٫ EMAymniam (5:31)
۳٫ 進撃pf20130218巨人 (۴:۴۱)
۴٫ 進撃gt20130218巨人 (۲:۳۱)
۵٫ TWO-lives (4:53)
۶٫ 進撃st20130629巨人 (۵:۲۴)
۷٫ 進撃vn-pf20130524巨人 (۳:۲۲)
۸٫ ymniam-MKorch (2:35)
۹٫ 進撃pf-adlib-c20130218巨人 (۳:۵۱)
۱۰٫ 進撃pf-adlib-b20130218巨人 (۲:۵۱)
۱۱٫ 進撃vc-pf20130218巨人 (۶:۱۲)
۱۲٫ TheWeightOfLives (7:18)
۱۳٫ YAMANAIAME (4:27)
۱۴٫ AOTs2M他۱ (۴:۱۱)
۱۵٫ AOTs2M他۲ (۲:۰۹)
۱۶٫ AOTs2M他۳ (۳:۲۶)
۱۷٫ AOTs2M他۴ (۴:۰۴)

باکس دانلود
لینکهای دانلود فقط برای اعضا فعال می باشد. خرید اشتراک ویژه

نظرات