دانلود آلبوم موسیقی متن سریال Chicago Fire Season 2

دانلود آلبوم موسیقی متن سریال Chicago Fire Season 2

دانلود آلبوم موسیقی متن سریال Chicago Fire Season 2 2015 اثری از Atli Orvarsson

پیشنهاد ویژه ساندترک : دانلود آلبوم موسیقی متن فیلم Evidence

Amazon

Tracklist:
۰۱٫ Atli Orvarsson – Boden’s Retirement (2:18)
۰۲٫ Atli Orvarsson – Heather in Prison (2:27)
۰۳٫ Atli Orvarsson – Arson Fire (3:05)
۰۴٫ Atli Orvarsson – Factory Fire Call (1:34)
۰۵٫ Atli Orvarsson – Mouch for President (1:14)
۰۶٫ Atli Orvarsson – Benny’s Baggage (2:43)
۰۷٫ Atli Orvarsson – No Regrets (3:29)
۰۸٫ Atli Orvarsson – Helping Casey (4:03)
۰۹٫ Atli Orvarsson – Heather is Leaving (2:45)
۱۰٫ Atli Orvarsson – Underwater Rescue (2:32)
۱۱٫ Atli Orvarsson – Heavy Weight Montage (2:43)
۱۲٫ Atli Orvarsson – Herrmann Advice (2:14)
۱۳٫ Atli Orvarsson – Casey and the Darden Boys (3:21)
۱۴٫ Atli Orvarsson – A Dark Day (2:36)
۱۵٫ Atli Orvarsson – Commuter Train Crash (3:46)
۱۶٫ Atli Orvarsson – Permission to Date (1:22)
۱۷٫ Atli Orvarsson – Family Pile Up (2:53)
۱۸٫ Atli Orvarsson – Boden Proposes (3:34)
۱۹٫ Atli Orvarsson – Saving Nathan (2:30)
۲۰٫ Atli Orvarsson – Casey and Dawson (3:12)

باکس دانلود
لینکهای دانلود فقط برای اعضا فعال می باشد. خرید اشتراک ویژه

نظرات