دانلود آلبوم موسیقی بی کلام The Silent God از Crawl Across the Sky

دانلود آلبوم موسیقی بی کلام The Silent God از Crawl Across the Sky

Tracklist:

۰۱٫ Crawl Across the Sky – The Absent Divine (Intro)
۰۲٫ Crawl Across the Sky – And so the Lord Takes I: Deep Calls to Deep
۰۳٫ Crawl Across the Sky – And so the Lord Takes II: Victoriam Mortis
۰۴٫ Crawl Across the Sky – And so the Lord Takes III: The Malady of Hope
۰۵٫ Crawl Across the Sky – And so the Lord Takes IV: Light Denounced
۰۶٫ Crawl Across the Sky – Upon Life’s Gravity I: Awake to the Brevity of Life
۰۷٫ Crawl Across the Sky – Upon Life’s Gravity II: The Spectacle of Human Labor
۰۸٫ Crawl Across the Sky – Upon Life’s Gravity III: Dust Hymn (The Great Burden of Existence)
۰۹٫ Crawl Across the Sky – Saturn, the Teacher I: In the Sight of a Merciless God
۱۰٫ Crawl Across the Sky – Saturn, the Teacher II: Guang Xu
۱۱٫ Crawl Across the Sky – Saturn, the Teacher III: Oh Jesus, How Wondrously We Both Perish II
۱۲٫ Crawl Across the Sky – The Woven Frame I: The Weight of Hours
۱۳٫ Crawl Across the Sky – The Woven Frame II: To Know Dust Is to Know Wisdom
۱۴٫ Crawl Across the Sky – The Woven Frame III: When the Unseen Is Loved
۱۵٫ Crawl Across the Sky – The Woven Frame IV: Death, The Edgeless Country
۱۶٫ Crawl Across the Sky – The Woven Frame V: Beauty Is Eternity, The Mirror
۱۷٫ Crawl Across the Sky – Nostos I: The Fragility of Courage
۱۸٫ Crawl Across the Sky – Nostos II: In the Roar of Waterfalls
۱۹٫ Crawl Across the Sky – Nostos III: Nascent Day
۲۰٫ Crawl Across the Sky – Nostos IV: The Passing Away of Seas and Former Things
۲۱٫ Crawl Across the Sky – Nostos V: You

باکس دانلود
لینکهای دانلود فقط برای اعضا فعال می باشد. خرید اشتراک ویژه

نظرات