خرید اشتراک

اشتراک یک ماهه ( 30 روز )
5000 تومان
دسترسی به تمام آلبوم های موسیقی سایت به مدت یک ماه
 
اشتراک دو ماهه ( 60 روز )
9000 تومان
دسترسی به تمام آلبوم های موسیقی سایت به مدت دو ماه
 
اشتراک سه ماهه ( 90 روزه ) + 10 روز هدیه = 100 روز
13000 تومان
دسترسی به تمام آلبوم های موسیقی سایت به مدت سه ماه
10 روز هدیه + تخفیف ویژه