دانلود آلبوم موسیقی متن فیلم Alien: Covenant

دانلود آلبوم موسیقی متن فیلم Alien: Covenant 2017 اثری از Jed Kurzel

Tracklist:

۰۱٫ Jed Kurzel – Incubation (1:07)
۰۲٫ Jed Kurzel – The Covenant (3:25)
۰۳٫ Jed Kurzel – Neutrino Burst (2:57)
۰۴٫ Jed Kurzel – A Cabin on the Lake (1:56)
۰۵٫ Jed Kurzel – Sails (3:19)
۰۶٫ Jed Kurzel – Planet 4 (Main Theme) (2:06)
۰۷٫ Jed Kurzel – Launcher Landing (1:20)
۰۸٫ Jed Kurzel – Wheat Field (1:40)
۰۹٫ Jed Kurzel – Spores (2:18)
۱۰٫ Jed Kurzel – The Med Bay (7:25)
۱۱٫ Jed Kurzel – Grass Attack (3:16)
۱۲٫ Jed Kurzel – Dead Civilization (2:51)
۱۳٫ Jed Kurzel – Survivors (1:36)
۱۴٫ Jed Kurzel – Payload Deployment (1:47)
۱۵٫ Jed Kurzel – Command Override (1:48)
۱۶٫ Jed Kurzel – Face Hugger (3:56)
۱۷٫ Jed Kurzel – Chest Burster (1:24)
۱۸٫ Jed Kurzel – Lonely Perfection (3:22)
۱۹٫ Jed Kurzel – Cargo Lift (4:45)
۲۰٫ Jed Kurzel – Bring It to My Turf (2:06)
۲۱٫ Jed Kurzel – Terraforming Bay (3:02)
۲۲٫ Jed Kurzel – Alien Covenant Theme (1:42)

باکس دانلود
لینکهای دانلود فقط برای اعضا فعال می باشد. خرید اشتراک ویژه

نظرات