دانلود آلبوم موسیقی متن بازی Sid Meier’s Civilization VI: Rise & Fall

دانلود آلبوم موسیقی متن بازی Sid Meier’s Civilization VI: Rise & Fall 2018 اثری از Various Artists

Tracklist:

۱٫ Rise and Fall Geoff Knorr 3:17
۲٫ Cree (The Ancient Era) (The Drums of Poundmaker) Poundmaker Singers 3:55
۳٫ Cree (The Medieval Era) (The Drums of Poundmaker) Geoff Knorr 5:05
۴٫ Cree (The Industrial Era) (The Drums of Poundmaker) Geoff Knorr 4:28
۵٫ Cree (The Atomic Era) (The Drums of Poundmaker) Geoff Knorr 4:28
۶٫ Georgia (The Ancient Era) (Shen Khar Venakhi) Trio Kavkasia 2:34
۷٫ Georgia (The Medieval Era) (Tsaiqvanes Tamar Kali; Shen Khar Venakhi) Geoff Knorr 5:36
۸٫ Georgia (The Industrial Era) (Tsaiqvanes Tamar Kali; Shen Khar Venakhi) Geoff Knorr 5:53
۹٫ Georgia (The Atomic Era) (Tsaiqvanes Tamar Kali; Shen Khar Venakhi) Geoff Knorr 5:55
۱۰٫ Korea (The Ancient Era) (Arirang) The Korean Performing Arts Academy of America 2:31
۱۱٫ Korea (The Medieval Era) (Arirang) Roland Rizzo 2:48
۱۲٫ Korea (The Industrial Era) (Arirang) Roland Rizzo 4:43
۱۳٫ Korea (The Atomic Era) (Arirang) Roland Rizzo 4:42
۱۴٫ Mapuche (The Ancient Era) (Traditional Mapuche) Sandro Friedrich 2:38
۱۵٫ Mapuche (The Medieval Era) (Traditional Mapuche) Roland Rizzo 3:22
۱۶٫ Mapuche (The Industrial Era) (Traditional Mapuche) Roland Rizzo 4:26
۱۷٫ Mapuche (The Atomic Era) (Traditional Mapuche) Roland Rizzo 4:17
۱۸٫ Mongolia (The Ancient Era) (Pastor Song; Khoomii Improvisation) Nature Ganganbaigal of Tengger Cavalry 2:37
۱۹٫ Mongolia (The Medieval Era) (Pastor Song; Urtin Duu) Geoff Knorr 4:28
۲۰٫ Mongolia (The Industrial Era) (Pastor Song; Urtin Duu) Geoff Knorr 4:46
۲۱٫ Mongolia (The Atomic Era) (Pastor Song; Urtin Duu) Geoff Knorr 4:46
۲۲٫ Netherlands (The Ancient Era) (Gaillarde L’esmerillonne) Sandro Friedrich 2:31
۲۳٫ Netherlands (The Medieval Era) (Gaillarde L’esmerillonne) Roland Rizzo 3:42
۲۴٫ Netherlands (The Industrial Era) (Gaillarde L’esmerillonne) Roland Rizzo 4:18
۲۵٫ Netherlands (The Atomic Era) (Gaillarde L’esmerillonne) Roland Rizzo 4:16
۲۶٫ Scotland (The Ancient Era) (Scotland the Brave; Bonnie Dundee) Kevin O’brien 3:03
۲۷٫ Scotland (The Medieval Era) (Scotland the Brave; Bonnie Dundee) Geoff Knorr 4:21
۲۸٫ Scotland (The Industrial Era) (Scotland the Brave; Bonnie Dundee) Geoff Knorr 4:16
۲۹٫ Scotland (The Atomic Era) (Scotland the Brave; Bonnie Dundee) Geoff Knorr 4:17
۳۰٫ Zulu (The Ancient Era) (Uthe Ubhuti Asizomlanda) Legato 2:36
۳۱٫ Zulu (The Medieval Era) (Shaka Mamba; Bayisa; Halala) Geoff Knorr 3:54
۳۲٫ Zulu (The Industrial Era) (Uthe Ubhuti Asizomlanda; Halala; Bayisa) Geoff Knorr 5:25
۳۳٫ Zulu (The Atomic Era) (Uthe Ubhuti Asizomlanda; Halala; Bayisa) Geoff Knorr 4:46
۱۳۴:۴۰

باکس دانلود
لینکهای دانلود فقط برای اعضا فعال می باشد. خرید اشتراک ویژه

نظرات