دانلود آلبوم موسیقی بی کلام Feed the Beast

دانلود آلبوم موسیقی بی کلام Feed the Beast

دانلود آلبوم موسیقی بی کلام Feed the Beast 2008 اثری از X-Ray Dog

پیشنهاد ویژه ساندترک : دانلود آلبوم موسیقی بی کلام Urban Assault

Amazon

Tracklist:

۰۱٫ The Last Second (1:14)
۰۲٫ The Last Second (Drums) (0:51)
۰۳٫ Off The Hook (1:37)
۰۴٫ Off The Hook (No Vox) (1:37)
۰۵٫ Off The Hook (Drums) (1:15)
۰۶٫ Wake The Dragon (1:57)
۰۷٫ Wake The Dragon (No Vox) (1:56)
۰۸٫ Starbucks Run (2:05)
۰۹٫ Starbucks Run (No Vox) (2:05)
۱۰٫ Starbucks Run (Drums) (1:21)
۱۱٫ Starbucks Run (Lite) (2:03)
۱۲٫ Starbucks Run (Lite, No Vox) (2:04)
۱۳٫ Unstoppable Impact (1:09)
۱۴٫ Unstoppable Impact (No Vox) (1:09)
۱۵٫ T5 (1:29)
۱۶٫ T5 (No Vox) (1:28)
۱۷٫ T5 (Drums) (1:09)
۱۸٫ Accelerated (1:27)
۱۹٫ Accelerated (No Vox) (1:26)
۲۰٫ Accelerated (Drums) (0:57)
۲۱٫ The Sorceror (Remix) (1:37)
۲۲٫ The Sorceror (Remix, No Vox) (1:38)
۲۳٫ The Sorceror (Remix, Drums) (0:54)
۲۴٫ Hellraiser (1:33)
۲۵٫ Hellraiser (No Vox) (1:32)
۲۶٫ Hellraiser (Drums) (1:24)
۲۷٫ Centaur (1:21)
۲۸٫ Centaur (No Vox) (1:20)
۲۹٫ Centaur (Drums) (1:08)
۳۰٫ High Compression (1:27)
۳۱٫ High Compression (No Vox) (1:26)
۳۲٫ High Compression (Drums) (1:10)
۳۳٫ Pharoah’s Curse (1:14)
۳۴٫ Pharoah’s Curse (No Vox) (1:14)
۳۵٫ Pharoah’s Curse (Drums) (0:55)
۳۶٫ Lights Camera Action (1:21)
۳۷٫ Lights Camera Action (Drums) (1:02)
۳۸٫ Infinite Wrath (1:35)
۳۹٫ Infinite Wrath (No Vox) (1:35)
۴۰٫ Infinite Wrath (Drums) (1:12)
۴۱٫ The Undertaker (1:16)
۴۲٫ The Undertaker (Drums) (1:06)
۴۳٫ Under Attack (1:51)
۴۴٫ Under Attack (No Vox) (1:51)
۴۵٫ Under Attack (Drums) (1:26)
۴۶٫ The Barbarian (1:23)
۴۷٫ Metal City (0:51)
۴۸٫ Metal City (Drums) (0:50)
۴۹٫ Vicious Vibe (1:08)
۵۰٫ Center Of The World (Remix) (0:51)
۵۱٫ Center Of The World (Remix, No Strings) (0:51)
۵۲٫ Center Of The World (Remix, Drums) (0:51)
۵۳٫ Wild Catch (1:20)
۵۴٫ Percussion Concussion (Remix) (1:21)
۵۵٫ Hunt Down (1:24)
۵۶٫ Distorted Attack (2:07)
۵۷٫ Distorted Attack (Drums) (1:28)

باکس دانلود
لینکهای دانلود فقط برای اعضا فعال می باشد. خرید اشتراک ویژه

نظرات