دانلود آلبوم موسیقی بی کلام Canis Maximus

دانلود آلبوم موسیقی بی کلام Canis Maximus

دانلود آلبوم موسیقی بی کلام Canis Maximus 2008 اثری از X-Ray Dog

پیشنهاد ویژه ساندترک : دانلود آلبوم موسیقی بی کلام Gigantic Hybrid Trailers

Amazon

Tracklist:

۰۱٫ Caped Crusader (1:34)
۰۲٫ Caped Crusader (No Vox) (1:33)
۰۳٫ Caped Crusader (No Drums, No Vox) (1:33)
۰۴٫ Caped Crusader (Orchestral) (1:33)
۰۵٫ Caped Crusader (Orchestral, No Vox) (1:33)
۰۶٫ Ultimate Victory (1:51)
۰۷٫ Ultimate Victory (No Vox) (1:51)
۰۸٫ Ultimate Victory (Drums) (1:25)
۰۹٫ Relentless (1:28)
۱۰٫ Relentless (No Vox) (1:27)
۱۱٫ Relentless (Drums) (1:13)
۱۲٫ Heroicopolus (1:41)
۱۳٫ Heroicopolus (No Vox) (1:42)
۱۴٫ Heroicopolus (Drums) (1:20)
۱۵٫ The Guardian (1:30)
۱۶٫ The Guardian (No Vox) (1:30)
۱۷٫ The Guardian (Drums) (1:16)
۱۸٫ Darkest Empire (Remix) (1:42)
۱۹٫ Darkest Empire (Remix, No Vox) (1:37)
۲۰٫ Darkest Empire (Remix, Drums) (1:06)
۲۱٫ Closing Ranks (1:30)
۲۲٫ Closing Ranks (No Vox) (1:30)
۲۳٫ Closing Ranks (Drums) (1:06)
۲۴٫ End Of Days (1:23)
۲۵٫ End Of Days (No Vox) (1:23)
۲۶٫ End Of Days (Drums) (1:11)
۲۷٫ Black Widow (1:52)
۲۸٫ Black Widow (No Vox) (1:51)
۲۹٫ Black Widow (Drums/FX) (1:14)
۳۰٫ Dark Side Story (Drums) (1:08)
۳۱٫ Battle Stations (1:52)
۳۲٫ Battle Stations (No Vox) (1:53)
۳۳٫ Battle Stations (Drums) (1:16)
۳۴٫ Battlefield March (1:33)
۳۵٫ Battlefield March (No Vox) (1:32)
۳۶٫ Battlefield March (Drums) (1:04)
۳۷٫ Fight The Power (1:44)
۳۸٫ Fight The Power (No Vox) (1:43)
۳۹٫ Fight The Power (Drums) (0:51)
۴۰٫ Fight The Power (Remix) (1:45)
۴۱٫ Fight The Power (Remix, No Vox) (1:46)
۴۲٫ Fight The Power (Remix, Drums) (1:33)
۴۳٫ Demon Slayer (1:55)
۴۴٫ Demon Slayer (No Vox) (1:55)
۴۵٫ Demon Slayer (Drums/FX) (1:27)
۴۶٫ Demon Slayer (Drums) (1:23)
۴۷٫ Demolition (1:22)
۴۸٫ Sparta (1:40)
۴۹٫ Sparta (No Vox) (1:41)

باکس دانلود
لینکهای دانلود فقط برای اعضا فعال می باشد. خرید اشتراک ویژه

نظرات