خرید اشتراک

اشتراک یک ماهه ( 30 روز )
1900 تومان
دسترسی به تمام آلبوم های موسیقی سایت به مدت یک ماه
 
اشتراک دو ماهه ( 60 روز )
2900 تومان
دسترسی به تمام آلبوم های موسیقی سایت به مدت دو ماه
 
اشتراک سه ماهه ( 90 روزه ) + 10 روز هدیه
3900 تومان
دسترسی به تمام آلبوم های موسیقی سایت به مدت سه ماه
10 روز هدیه